Online TerapiDanışan Yorumları

Bireysel Psikoterapi Nedir

Bireysel Psikoterapi çocuklukla bugün arasında kurulan bir bağ, bir köprüdür. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren her şeyi zihnine kaydeder. Olumlu ve olumsuz bütün duyguları ve bilgileri kaydeden insan beyni asla hiçbir şeyi unutmaz. Ayrışma bireyleşme dediğimiz ortalama 18-24 ayı kapsayan dönemde çocuk annesiyle ayrışamamışsa annenin duygularını da kaydeder. Böylelikle yetişkin bir kişi olduğunda bireyin  içinde konuşan pek çok ses duyma olasılığı yüksek olacaktır. Süreçte bu sesler birbirine paralel sesler olabildiği gibi birbirinin tam zıddı sesler de olabilmektedir. Çok basit bir şekilde bir kıyafet seçiminde bile kişi böylelikle bir tercih yapamamakta, yiyeceği yemekten seçeceği hayat arkadaşına kadar uzanan bir kararsızlık yumağının içinde dönüp dolaşıp durmaktadır.

Bireysel psikoterapi yaparken yetişkinlerin çocuk taraflarıyla konuştuğumu her zaman aklımda tutarım. Yetişkin bir kişi terapiye geldiğinde yeterince derinleşmişse çocuksu ve basit konuşmalar başlar. Benim için çocuklar her zaman bir yol gösterici, oyunlarıysa yetişkinlerle oynayacağımız psikoterapi oyunlarında bir rehber niteliği taşımıştır.

Bireysel Psikoterapi İlk Seans

Bireysel psikoterapi’de çocuklar seansa ilk geldiklerinde çoğu zaman tedirgin ve ne olacağından habersiz sizi izlerler. Bazıları çok çabuk ilişki kurup hemen odayı ve oyuncakları keşfe başlarken, bazıları önce sizi sonra odayı keşfetmeye çalışır. İlk seanslarda oyununa sizi hemen dahil eder bazı çocuklar, bazıları size güvendikten sonra sizinle oynamayı tercih ederler. Yetişkinler de böyledir. Terapiye ilk kez gelen bir danışan bazen çok tedirgin, sizin duygularınızla çok fazla ilgilenip sizi keşfetmeye çalışırken, bazı danışanlar sizden bağımsız bir oyun kurup sizi dışarda tutmayı tercih ederler. Bazıları çok kolay ilişki kurup hızlı bir şekilde bağlanırken, bazı danışanlar aylarca size güvenip güvenmeyeceğini çek eder.

Çocuğun ihtiyacı öncelikli olarak fiziksel olarak korunaklı bir yerde olmaktır. Çocuklar kapalı yerlerde oynamayı çok sever, yetişkin bireyler de durum çok benzerdir. Yetişkin bir danışan duygusal bir sığınak ister. Terapi odası yetişkin bir danışan için oldukça iyi bir sığınaktır, Terapistin duygusal olarak danışanla kurduğu ilişkide verdiği güven duygusu danışan için çok önemlidir. Danışan terapistine ve terapi odasına güvenmek ister.

Çocuklar oldukları gibi kabul edilmek isterler. Yetişkinler de çocuklar gibi seans odasında kendileri olmak ister. Dışarda yeterince rol yapan, gerçek kendiliğini yaşayamayan, içindeki iyi ve kötülerle kabul edilmeyen birey terapi odasında kabul edilmek ister.

Çocuklar tutarlı bir terapist ister oyun odasında, terapistin söylediği ya da yaptığı davranışlarda aynı olmasını ve değişmemesini ister. Yetişkinlere baktığımızda yetişkin bir danışan da kendi iç yolculuğunda tutarlı bir terapistle yol almak ister. Değişen, tepkilerini ve davranışlarını kestiremeyeceği bir terapiste iç dünyasını açmakta zorlanır çoğu zaman.

Bireysel Psikoterapide Çocuk ve Yetişkin Ne Yapar

Oyun oynarken bazen başarısız olur çocuk, başarısızlığında hissettiği üzüntüye, öfkeye, hayal kırıklığına izin vermenizi ister. Bu duyguların gerçek olduğunu bilir. Her zaman başarılı olamayacağını, bazen hayal kırıklığı, bazen mutsuzluk, bazen öfke yaşayacağını birinin ona öğretmesini ister sabırla. Oyun odasında terapist çocuğun gerçek hayatla temas kurmasına da yardımcı olur. Yetişkin terapistinde de benzer durumlarla karşılaşırız çoğu zaman. Gerçeklikle yüzleştiği zaman danışan bazen çok canı yanar, bazen başarısız olur, bazen yalnız hisseder, bazen de çaresiz. Bunlar gerçek duygulardır. Gerçek hayat böyledir. Terapist danışan bunlarla yüzleştiğinde danışanın duygusunu değiştirmeye çalışmaz, danışanın duygusunu yaşamasına izin verir. Sessizce dinler ve bekler.
Çocuklar oyunun içinde bana her zaman her şeyi bilemediğimi öğretirler. Bazen gittiğim yoldan beni çevirip bu oyunda bana şunu söylemeni istiyorum derler. Çocuk bana onunla nasıl ilişki kuracağımı öğretir. Her çocuk farklı bir dünyadır, ne kadar çok çocukla oyun oynarsam oynayayım hiçbir zaman aynı oyunu ikinci bir kez tekrarladığım olmamıştır. Yetişkin terapileri de öyledir, birbirine çok benzeyen iki danışan asla seansta aynı şeyleri anlatmaz, hikayesi birebir aynı olsa bile. Her insan farklıdır.

Uzman Klinik Psikolog Gülcem Yıldırım

Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikolog Gülcem Yıldırım; kişilik bozuklukları, emdr terapisi, eft terapisi, bireysel psikoterapi alanlarında çalışan, Beylikdüzü Psikolog, Bahçelievler Psikolog adreslerinde de hizmet vermektedir.

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozukluğu kişinin çevreye uyumunu, günlük işlevselliğini bozan, kendinde gerilim- kaygı hali oluşturup, içinde yaşanılan kültürün beklentilerinden sapma gösteren, süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda bahsedilen bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir....

EMDR Terapisi

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi Nedir?

Bireysel Psikoterapi dediğimiz zaman yetişkin bir bireyin günlük yaşantısını etkileyen, bozan ya da sekteye uğratan her türlü ruhsal sıkıntıdan söz etmek mümkün. Normalliğin tanımı yapılırken hep şu ifade kullanılır, kişinin kendi iç dünyasıyla barışık, sosyal çevresiyle uyumlu bir hayat yaşaması.

Beylikdüzü Psikolog

Beylikdüzü Psikolog Gülcem Yıldırım, psikoterapi desteği görmek isteyen kişinin hayatında yanlış giden bir şeyler olduğunu fark etmesi ve bununla ilgili değişime açık olmasını bekleriz. Çoğu zaman bireysel terapi için başvuran danışanların arzusu iyi hissetmektir. Bu çok doğal bir istek olmakla beraber terapinin süreciyle uyuşmaz. Psikoterapiye gelen danışanlar hayatlarında yapacakları her değişiklikten sonra kötü hisseder. Bunun sebebi beynin bir konfor alanı vardır. hep aynı şeyleri yapmak ister, hep aynı yoldan yürümek ister, evde bile hep aynı koltukta oturmak ister. Dolayısıyla kişi psikoterapi sürecinde hayatıyla ilgili yaptığı her değişiklikte kaygı, korku, endişe gibi bilinmezliğin getirdiği doğal duygularla karşılaşır. Bu süreç geçici olmakla beraber kişinin terapideki beklentisiyle uyuşmazlık gösterir çoğu zaman.

Seans Odasında Ne Olur?

Psikoterapi odası kişinin zaman zaman canının acıdığı, ağladığı, üzüldüğü, şaşırdığı, farkındalığının arttığı, ilişki kurma yetisinin kuvvetlendiği kendine bakma yeridir. Kişi bu odada kendisiyle tanışır, neyi sevdiğini, hangi durumlarda öfkelendiğini, neyin onu üzdüğünü, aslında kim olduğunu görür. Uzun, keyifli, zorlu, umutlu bir yolculuktur. Bu yolculuğun sonunda ithaki(mutluluklar ülkesi) ülkesi yoktur.

Bahçelievler Psikolog

Bahçelievler Psikolog Gülcem Yıldırım: Hayat devam ettikçe kötü duygular da devam eder, kayıplar, üzüntüler, öfkeler hepsi devam eder. Psikoterapide kişi bu duygularla nasıl başa çıkacağını öğrenir. Duygularıyla savaşmak yerine onları kabul edip, varolmasını izin verip, onları seyretmeyi öğrenir. Hissettiklerinin anlamını kendi kendine bulmayı öğrenir. Arkadaşım öyle dediği için bu kadar üzüldüm, annem şöyle davrandığı için öfkelendim, bu kadar çok çalıştığım için bunaldım demeyi öğrenir.Psikoterapiden sonra çocukluğunda yaşadığı problemlerle bugün karşılaştığında duygusu daha hafif olur. Çocuklukta üzüntü veren anıların duygusu boşaldıkça kişide hafifleme, genişleme, özgürleşme duyguları olur. Psikoterapi sürecinden sonra eskisi kadar yüksek duyguları olmaz. Eskisi kadar dibe çökmez. Üzüntüsü daha az ve geçici olur. Çocukluğunda yaptığı, iyi hissettiren davranışları bulmak da psikoterapi sürecinin ilerlemesinde kişiye çok katkı sağlar. Çocukluğunuzda yaptığınız, iyi hissettiren davranışları bugün yapmak kişinin iyileşmesini sağlar. Sebebi kişinin kendisiyle bağ kurmasıdır, kendi gerçek kimliğiyle bağ kurması. Psikoterapi sürecinde bireysel psikoterapi konusunda destek verdiğim ruhsal problemleri şu şekilde sıralayabilirim; Depresyon,Kayıp ve yas terapisi,fobiler,Travma ve iyileşme,Panik Atak,Obsesif Kompulsif Bozukluk,Bağımlılık,Özgül Fobi,Sosyal Fobi,Yaygın Anksiyete Bozukluğu,Kişilik Bozuklukları

Online Terapi Nedir? Online Terapinin Faydaları

Online terapiye olan talep teknolojinin ve internet kullanıcılarının günümüzde hızla artması ile beraber ciddi oranda artış göstermiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşması, bütün dünyaya erişimi tek bir tuşa indirgemiştir. Ülkemizde henüz çok yaygın olmasa da, dünyada yaygın olarak kullanılan online terapinin ükemizde de çok yakın bir gelecekte hızla yaygınlaşacağı kanaatindeyim. Günümüzde zaman, ulaşım ve yoğun iş şartları nedeniyle pek çok kişi yüz yüze psikoterapi desteği almakta zorlanıyor. Hal böyle olunca psikoterapi desteği almak için online psikoterapiye olan ilgi ve talep gitgide artıyor. Online psikoterapi özellikle; yurt dışında bulunup dil sorunu nedeniyle psikoterapi desteği alamayan kişiler, yoğun iş temposundan dolayı zaman bulamayanlar, içe dönük kişiler, hali hazırda psikoterapi desteği alırken şehir ya da ülke değişikliği yapanlar ve herhangi bir sebepten yüz yüze terapiyi tercih etmeyenler için kurtarıcı bir nitelik taşıyor.

Online Terapi Nasıl Yapılır? Online Psikolog

Online terapi ;internet üzerinden görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilen bir psikoterapi hizmetidir. Online terapi uygulaması genellikle Skype üzerinden yapılır. Bu psikoterapi seansları için internet bağlantınızın,bilgisayarınızın ya da telefonunuzun olması yeterlidir. Online terapi sırasında sessiz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam olması gerekir.Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No:47 Osmancık Apt. Kat:1 daire 2, Bakırköy